Wat is Move a-Head?


De sociaal-emotionele methode van Move a-Head : 1+1=3

De formule die centraal staat bij Move a-head is P–B=Pr ©. Wat je kan (P van Potentie) is niet altijd wat je presteert (Pr van Prestatie). Dat komt door mogelijk belemmeringen (B). De methode 1+1=3 geeft vanuit een positieve invalshoek handvatten om met belemmeringen om te gaan. In klas- en judolessen door gegeven door Move a-Head docenten in combinatie met opvolglessen door de leerkrachten leren kinderen mentale, emotionele en sociale vaardigheden en overtuigingen. Het gebruik wordt vergemakkelijkt doordat de leerlingen en leerkrachten door de methode één ‘taal’ leren spreken. Het resultaat is dat kinderen in hun hoofd sterker worden, zich socialer gedragen en hierdoor effectiever presteren.

Belemmeringen

Tijdens de lessen leren kinderen belemmeringen herkennen en oefenen ze vaardigheden om deze te overwinnen.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
· het ontstaan en oplossen van ruzies
· de kracht van samenwerken
· de invloed van het zelfbeeld

De methode maakt gebruik van diverse Leren Leren technieken om het aanleren te vergemakkelijken. De kinderen ontdekken bijvoorbeeld de manier waarop ze het beste informatie opnemen. Een link naar het Leren Leren methode van Move a-Head.

Uniek : integratie van van klas- en bewegingslessen

De unieke aanpak van Move a-Head aanpak vormt de basis methode : de integratie van klas- en bewegingslessen. Sport en bewegen als middel. Leren, terwijl je sport : twee vliegen in één klap! Voor de sportles gebruiken we het judo. In de 1+1=3 methode vullen de klasles en de judoles elkaar naadloos aan. De belemmeringen die in de klasles aan de orde komen, ervaren ze aan den lijve in de judoles.

In de praktijk .…

· We ontvangen veel positieve reacties van alle betrokkenen, team, ouders en de kinderen zelf.
· De evaluaties geven aan dat er bij de kinderen een positieve gedragsverandering is. Ze geven zelf aan dat ze het leren makkelijker en leuker vinden.
· Kinderen uit groep 8 voelen zich beter voorbereid op de middelbare school.
· De groepsdynamiek verbetert. De sfeer in de klas en op school wordt prettiger.
· De leerkrachten krijgen de mogelijkheid te oberveren en kennis op te doen.
· Met de 1+1=3 methode ontstaat er één ‘sociale taal’ voor de gehele school.
· Ouders worden tijdens kijklessen en waardevolle presentatie avonden, waarbij de kinderen ‘optreden’, ingelicht over waar hun kind mee bezig is geweest. Ze krijgen de taal mee, die de kinderen spreken. Mooi gevolg is dat de betrokkenheid bij het leren en het gewenste gedrag op school groter wordt.

Move a-Head 1+1=3 : Sporten met je hoofd, denken in beweging!