Onze school


OBS De Ammers staat midden in de woonkern van Groot-Ammers.
Wij zijn een openbare school waar iedereen, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, welkom is.

Daarnaast zijn wij vanaf 2008 een inclusieve school. Als school streven wij er naar ‘thuis nabij onderwijs’ aan te bieden. Dit betekent dat álle kinderen – met of zonder beperking(en) – in hun eigen omgeving, met eigen vriendjes en vriendinnetjes en op hun eigen niveau, regulier basisonderwijs kunnen volgen.


De gedachte achter inclusief onderwijs is dat het kind centraal staat en dat er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van het kind, niet van de beperkingen. Daarnaast moet de zorg naar het kind in plaats van dat het kind verplaatst wordt naar de zorg (ofwel: naar het speciaal onderwijs). Kinderen leren van en met elkaar als ze samen leren en zich samen ontwikkelen in dezelfde leer- en leefgemeenschap. Kinderen hebben de grootste kansen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers als ze actief kunnen deelnemen in de maatschappij en samenleving.

 

Speerpunten van ons onderwijs


 Positive Behavior Support (PBS)

Door heel de school passen we de methodiek PBS (Positive Behavior Support of wel Positieve Gedrags Ondersteuning) toe. Hierbij gaan we uit van de drie waarden van onze school: Respect, veiligheid en verantwoordelijk. We werken met een aantal normen om deze waarden te bereiken. Dit doen we door zoveel mogelijk het positieve gedrag te belonen. Dat belonen kan zowel via groepsbeloningen als individuele beloningen. U leest hier meer over PBS.

 

Move a-Head

Al enkele jaren hanteren we de methode Move a-Head met als doel leerlingen mentaal en sociaal sterker te maken. Leerkrachten leren dit proces te begeleiden volgens de filosofie van Move a-Head. Hierbij wordt judo gebruikt om bewegend te leren. Leren wordt zo leuker en effectiever. Het resultaat is dat kinderen in hun hoofd sterker worden, zich socialer gedragen en hierdoor makkelijker presteren. Hier leest u meer over Move a-Head.
 

 

Plannen

Vanaf groep 1 wordt er al gewerkt met planborden. Leerlingen plannen in alle groepen taken in wat in groep 8 uitmondt in een weektaak. Hierdoor gaan onze leerlingen wat dit betreft goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs toe.

 


 


Lezen

Ten slotte staat al jaren het Lezen bij ons centraal. Lezen is van wezenlijk belang om een goede bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren. Via allerlei activiteiten, maar ook door de juiste didactiek, willen we het lezen bevorderen.